top of page

Biologisk mångfald

Det är nödvändigt för allt liv på jorden!


Biologisk mångfald innebär att vi har ett landskap med många olika naturtyper och olika arter. Det handlar om vilda växter, svampar och djur men också om odlade växter, jordbrukets husdjur och deras livsmiljöer. Mångfalden gör att arter kan stå emot yttre hot och är avgörande för genetisk variation.


Några exempel varför det är viktigt att bevara den biologiska mångfalden är:

- Många arter har en stor betydelse för människan, tex. Genom nyttor som pollinering av grödor och att de håller efter skadeinsekter.

- Alla arter har egenvärde och därför rätt att finnas till.

- Människor uppskattar och mår bra i ett artrikt och varierat landskap.


Vi på treefling vill givetvis bevara den biologiska mångfalden, vi värnar om miljön!

Vi säljer 100 % naturlig och ekologisk tvål, i återvinningsbar flaska :)


#biologiskmångfald #miljö #Treefling #återvinngsbar #växter #naturtyper #landskap0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page