top of page
Sök
  • Skribentens bildTreefling

Ekoturism

En form av turism, målet är att skydda naturen genom att ta hänsyn till resmålets ekonomiska begränsningar. Precis som vanlig turism så bygger ekoturism på människors vilja att resa och vistas på platser som ligger utanför deras hemort, skillnaden är ett fokus på naturens bästa och en vilja att göra så lite skada på miljön som möjligt. Det innebär några ekoturistiska normer och värderingar. Minsta möjliga slitage på natur och kultur, bevara i stället för att förstöra de du kommit för att uppleva. Miljöanpassa hela verksamheten, bla. Kollektivt resande ska uppmuntras, avfall sorteras osv. Bidra till aktivt natur- och kulturskydd och stöd naturskydd i olika former.


Att skydda naturen är en självklarhet för oss på Treefling, läs mer på www.treefling.se0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page