top of page

Hjälp till och städa våra stränder

Uppdaterat: 12 dec. 2022

Enorma mängder plast som har dumpats i havet flyter i land på våra kuster varje år. Mycket av den plast som används idag kan inte biologiskt nedbrytas och måste utsättas för ultraviolett strålning från solljus för att kunna nedbrytas, vilket kan ta hundratals år. Vårt djurliv utsätts för potentiella skadliga risker om de trasslar i sig eller förtär plasten. Om plasten har legat i vatten och brytits ner till mikroplast finns det stor risk att den tas upp av mindre marina djur, till exempel musslor. Enligt en ny studie så innehåller ett gram musselkött köpt från en livsmedelsbutik mellan 0,13 och 2,45 mikroplastpartiklar.


Vad kan du göra för att minska skräpet på våra stränder?


Om du befinner dig på västkusten kan du använda dig av Strandstädarkartan för att se vilka platser som är behov av städning.När du samlar in skräp, sortera då plast, papper, glas och metall var för sig. Lämna sedan in det sorterade skräpet till återvinningscentralen. Skräp som inte går att återvinna ska lämnas till förbränning.


Vi på Treefling tycker att det är viktigt med naturvård, ta hand om vår vackra natur genom att plocka skräp från kusterna.

nedskräpad strand

This file is licensed under the Creative CommonsAttribution 2.0 Generic license. Author vaidehii shah.0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page