top of page
Sök
  • Skribentens bildTreefling

Hotade djurarter i Sverige : Ängshök

Uppdaterat: 12 dec. 2022

Den eleganta ängshöken är en av Sveriges mest hotade flyttfågelarter. Det är en medelstor rovfågel som blir mellan 39 och 50 cm lång och med vingspann på mellan 96 och 116 cm. Hanarna igenkänns på sin blå-grå fjäderdräkt med svarta handpennor, dock liknar den väldigt mycket den mer vanligt förekommande blå kärrhöken. En skillnad som finns mellan dem är att ängshöken har längre och slankare vingar än blå kärrhök, vilket kräver att de tar ett extra klipp i varje vingslag för att skapa lyftkraft. Honorna kan även de förväxlas med blå kärrhök, då båda är brunfärgade.


Den häckar i Europa, Nordafrika, och i delar av Iran och Kina. Under de kallare månaderna flyttar den till de tropiska regionerna av Afrika och Indien. I Sverige, gränsen av artens utbredningsområde, förekommer den främst på Öland och sparsamt på Gotland. I dagsläget räknar man att det finns cirka nittio stycken vuxna individer och är därmed kategoriserad som starkt hotad på svenska Röda Listan.


De bygger bon i öppna landskap med tillräckligt hög markvegetation för att de inte ska upptäckas av rovdjur. De föredrar områden där finns objekt de kan sitta på och få översikt över häckningsområdet, till exempel en stolpe eller ett träd. Saknas deras naturliga biotop, häckar de gärna i jordbruksjordar. I väst Europa häckar ängshöken övervägande i jordbruksmark, vilket gör dem sårbara om skörden skördas för tidigt. I Frankrike räddas många bon genom att man antingen flyttar dem till en säkrare plats eller markerar ut ett skyddat område som inte skördas.ängshök

Image credit: DonaldMacauley / CC BY-SA 2.0


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page