top of page

Hotade djurarter i Sverige : Östersjötumlaren

Tumlaren är vår enda valart som vistas i Sverige permanent. De är en av världens minsta

valar och blir endast mellan 1,5-1-8 meter lång. Honorna och hanarna är vanligtvis gråsvart på ryggen, med ljusgrå sidor och vit mage. De har en trubbig nos som ger dem ett vänligt intryck.

tumlare
Image credit: Ecomare/ CC BY-SA 4.0

Östersjötumlaren tillhör en separat population som skiljer sig genetiskt från tumlare som finns på västkusten. De har minskat dramatisk i antal de senaste hundra åren och är numera akut hotad, med endast några hundra individer kvar. Flera faktorer har påverkat deras nedgång. Under 1900-talets andra hälft var det främst en ökning av miljögifter i Östersjön, samt nya effektiva fiskenät som tumlare fastnade i, vilket fick population att minska. I mitten av sjuttiotalet togs beslutet att fridlysa arten, men trots det ökade beståndet tyvärr inte. Idag anses fiskeindustrins fångstnät fortfarande vara ett av tumlaren största hot. Överfiskning av deras bytesdjur är även ett växande hot.


Östersjötumlaren förekommer främst längs de södra kusterna av Östersjön, upp till Ålands hav. Dieten består främst av mindre stimfisk som sill, men även torsk, pirål med mera dyker upp på menyn. De är snabba simmare, samt skickliga jägare. När danska forskare studerade Kattegatt tumlares jaktmetoder vid ett tillfälle kom man fram till att de lyckades fånga 90% av de fiskar de riktar in sig på. De jagar främst solitärt men ibland ser man dem jaga i flock. Liksom andra valarter, använder sig tumlaren av ekolokalisering för att navigera och fånga bytesdjur. De sänder ut ljudvågor som sedan studsar tillbaka från föremål.


Söder om Gotland samlas tumlare på sommaren för att fortplanta sig. Efter en dräktighetstid på hela 10-11 månader föder honan sin kalv som lever med henne i cirka ett år.


En positiv nyhet för bevarandet av östersjötumlaren kom förra året, då man äntligen fastställde en bevarandeplan för deras fortplantningsområde.


Vi på Treefling värnar om miljön, därför innehåller våra hudvårdsprodukter endast ekologiska ingredienser.


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page