top of page
Sök
  • Skribentens bildTreefling

Hotade djurarter i Sverige : Sommargylling


Image credit: Kookaburra81 / CC BY-SA 4.0


Den vackra och färgglada sommargyllingen är tyvärr idag en av Sveriges mest hotade fågelarter. Den tillhör släktet som namnet antyder gyllingar och är den enda i sitt släkte som häckar i Europa.


Hanarna känns igen på sin vibranta gula fjäderdräkt med svarta vingar. Honorna är olivgröna på ryggen och blir mer gula mot stjärtfjädrarna. Deras undersida är smutsvit med bruna längsgående streck. En fullvuxen individ blir cirka 24 centimeter lång. Även om sommargyllingen är väldigt färggrann kan den vara svår att få syn på, då den är väldigt skygg.


Sommargyllingen anländer till Sverige i slutet av Maj för att häcka. Honorna bygger bon i form av en korg av material som gräs, rötter, mossa och ull som oftast fästs i en grenklyka. Ibland hjälper hanarna till med att samla in material till boet. Både honan och hanen hjälper till att skydda boet mot rovdjur.


Artens globala häckningsområde sträcker sig från västeuropa, Skandinavien och österut till Kina. Vintrarna spender de i centrala och södra Afrika.


I Sverige föredrar den att vistas i täta lövskogar med höga stammar. Häckningsplaterna är ofta nära gläntor i områden med riklig undervegetation. Bland trädkronorna jagar de främst insektslarver men även skalbaggar, bär och frukt ingår i deras diet.


Globalt är inte sommargyllingens population i farozonen men i Sverige anses den vara starkt hotad. Man uppskattar att populationen av revirhävdande hannar endast är 240 stycken. Habitatförstöring är ett av artens största hot. I studier har man observerat att par har slutat häcka i områden där man har tagit bort frodig undervegetation. Eftersom arten är väldigt skygg är de känsliga för störningar under häckningen.


Har du någonsin sett en sommargylling i Sverige?


Vi på Treefling värnar om djur och natur, därför innehåller våra hudvårdsprodukter endast ekologiska ingredienser.


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page