top of page
Sök
  • Skribentens bildTreefling

Hotade djurarter i Sverige: Storspov

Storspoven, Sveriges största vadarfågel, var en gång ganska vanlig i stora delar av landet men de senaste årtionden har den minskat kraftigt i antal.


De känns igen på sin brunspräckliga fjäderdräkt som övergår till vitt på övergumpen. På latin heter arten “bågformig måne,” vilket syftar på dess långa böjda näbb. Honorna har ofta längre näbb än hanarna. En fullvuxen individ blir cirka 50-55 cm lång och har en vingspann på en meter.


Med sin långa näbb söker de ryggradslösa djur, till exempel sandmaskar, att föda på i mjuka sand- och lerbottnar.


På våren kommer storspoven från varmare breddgrader i Europa till Sverige för att häcka. De bygger sina bon på marken på öppna myrar, ängar, hedar och jordbruksmark. Honorna lämnar Sverige redan innan midsommar, medan hanarna stannar kvar till juli för att ta hand om ungarna.


Anlednigen varför storspoven har minskat drastisk i Sverige beror på flera faktorer, bland annat utdikning av ängsmarker, skadade bon av jordbruk, igenväxning av myrar, och jakt i Europa. Mellan 1994 och 2008 i två områden i Uppland och Västmanland minskade population 50-60 procent. Nationellt visar på att den har minskat i samma storleksordning de senaste 30 åren. Från att ansetts att vara nära hotad är arten numera listad som starkt hotad av Artdatabankens rödlista.
storspov

Credit: Ken Billington / CC BY-SA 3.0

0 kommentarer

Comments


bottom of page