top of page
Sök
  • Skribentens bildTreefling

Naturen

Forskare konstaterar att, det är ingen myt att naturen har helande krafter. För människor som vistas i naturen upplever både en bättre hälsa och ett bättre välmående.


Klimatförändringar, oreglerad urbanisering, omvandling av skogar till åkeralumark, olaglig avverkning av skogar och utbyggnad av infrastruktur och vattenkraftverk hotar naturen och den biologiska mångfalden över hela världen.


Skogsförlusten leder inte bara till att vi går miste om en ofantlig tillgång, det påverkar också det globala klimatet negativt; när träden avverkas överförs den kol som är bunden i vegetationen till atmosfärisk kol och bidrar på detta sätt till växthuseffekten. Ta ansvar med nya träd och bidra till en bättre miljö!
0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

留言


bottom of page