top of page
Sök
  • Skribentens bildTreefling

Sårbara djurarter i Sverige : Grönfläckig padda

I Sverige har vi tre paddarter, varav två är klassade som sårbara. Den grönfläckiga paddan anses vara mest sårbar, då större och reproducerande populationer endast finns på tre lokaler i södra Sverige*.


(*Limhamns Kalkbrott, Eskilstorps Strandängar och Utklippan i Karlskronas skärgård.)


Arten känns igen på sina karakteristiska gröna fläckar. Den övriga huden kan variera från ljust grå till mörkare brun färg. De blir oftast mellan 5 cm till 8,5 cm.


Bästa tiden på dygnet att få syn på dem är under morgonen eller kvällen när de letar efter föda som består främst av insekter. Resten av dagen brukar de spendera i hålor i marken.


De större och reproducerande populationerna i Sverige förekommer i våtmarker nära kuster, men i andra delar av världen kan man även finna dem mer inåt land i torrare habitat. Andledningen varför de endast förekommer i södra Sverige är att deras larver behöver tillgång till lekdammar med hög vattentemperatur för att de skall kunna metamorfosera till vuxna individer. De är en amfibie som klarar av höga salthalter, upp till 20 promille, vilket klassas som bräckt vatten. Deras ägg är även de salttåliga, dock inte lika mycket som paddorna.


Man tror att den främsta orsaken varför arten har minskat i antal är sänkningar av grundvattennivån, vilket leder att deras lekplatser hinner torka ut på sommaren innan deras larver har hunnit metamorfosera. Försämrad vattenkvalitet från utsläpp från jordbruksindustrin har också påverkat populationen negativt.


För några år sedan var grönfläckiga padda listad som akut hotad i Sverige, men tack vare ett åtgärdsprogram av Naturvårdverket har man lyckats få populationen att växa och arten är numera klassificerad som sårbar. Man har haft speciell framgång i Limhamns kalkbrott där numera populationen består av över fyrahundra vuxna individer.


Vi på Treefling värnar om miljön, därför innehåller våra hudvårdsprodukter endast ekologiska ingredienser.


grönfläckig padda

Image credit: Скампецкий/ CC BY 3.00 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Bình luận


bottom of page