top of page

Utflyktstips i Halland: Almeberget

Uppdaterat: 12 dec. 2022

Tycker du om att vandra i bokskog? Då är det 70 hektar stora naturreservatet Almeberget i Slättåkra socken ett perfekt val att besöka, för i områdets sluttningar finns det en gammal bokskog, vars träd är upp till tvåhundra år.


Det finns rikligt med död ved i reservatet som är hemvist till många olika rödlistade organismer, bland annat sjuttio olika lavar, mossor, svampar och insekter. Europas minsta hackspett, mindre hackspett, trivs i skogarna och häckar regelbundet i området.


Bergets sydsluttningar har spår av mänsklig påverkan från forntid, eller tidig medeltid, i form av stenrösen. De har kommit till när man har röjt marken för odling.


Norr om den lilla sjön Sälltorpasjön kan man förundras av “Trollstugan,” en sluttande dal som avgränsas av ett flertal klippformationer.


Hallandsleden går genom reservatet.


Vi på Treefling tycker att det är vikigt att vistas i skog och mark, ta hand om vår natur och unna dig en vandring i det vackra naturreservatet, Almeberget.mindre hackspett

Bird image credit: Zaltys/ CC BY-SA 3.0


0 kommentarer
bottom of page