top of page
Sök
  • Skribentens bildTreefling

Utflyktstips i Skåne : Verkeån Agusa-Hallamölla

Naturreservatet Verkeån Agusa-Hallamölla i Kristianstad, Sjöbo & Tomelilla kommun stoltserar med att ha Skånes högsta vattenfall, Hallamölla, med en sammanlagd fallhöjd på 23 meter.


Linderödsåsens källor ger vatten åt verkeån som går genom reservatets varierande landskap - med skogar inåt land, ängar och åkrar i de centrala delarna och mot havet sandiga backar. Sumpskogar längs ån renar vattnet med sina rötter och skapar syre, vilket gör att många vattenlevande insekter och fiskar som öring och stensimpa trivs i ån. De i sin tur lockar till sig kungsfiskare, forsärla och strömstare till området. När forsärlan kommer till Sverige för att häcka på våren kan man ofta se dem hoppa omkring på mossbelagda stenar i jakt på insekter i ån.


Hallamölla vattenfall ligger i reservatets västra delar intill Hallamölla kvarn. Här domineras landskapet av kuperad terräng med barr- och lövskog. Den fuktiga luften skapar livsmiljöer åt många ovanliga lavar och mossor. Ett flertal sällsynta skalbaggar som behöver tillgång till multnande träd för att frodas har påträffats i skogarna, till exempel bokoxe och sexfläckig blombock.


Tar man sig till den norra delen av reservatet lär man se Järens Åsrygg, en imponerande rullstensås.


Det finns ett flertal markerade stigar att välja på i reservatet, bland annat Skåne Leden.


Vi på Treefling tycker att det är vikigt att vistas i skog och mark, ta hand om vår natur och unna dig en promenad i det vackra naturreservatet, Verkeån Agusa-Hallamölla.


vattenfall + forsärla (fågel)

Image credit: ErikFrohne / CC BY-SA 3.0. - JuanEmilio / CC BY-SA 3.0.


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page