top of page
Sök
  • Skribentens bildTreefling

Utflyktstips i Skåne: Bunkeflo strandängar

Bunkeflo strandängar är ett 688 hektar stort naturreservat i Malmö kommun, vars ängar har använts som betesmark ända sedan bronsåldern. De växter som finns på ängarna måste vara tåliga för varje år översvämmas åkrarna av saltvatten. Ett flertal ovanliga växter trivs på ängarna, bland annat den vackra växten, blå svärdslilja.


Reservatet har ett rikt djurliv med över 400 olika arter av fåglar, groddjur, fjärilar och insekter. Ängarna är en viktig rastplats för många flyttfåglar. Längs stränderna i de norra delarna påträffas ofta vadarfåglar som tofsvipa, strandskata och rödbena, men även den sällsynta tereksnäppa har synts till av fågelskådare.


Områdets kuster ingår även i reservatet. De är långgrunda, vilket gör de en perfekt plats för ålgräs att växa på. Ålgräsängarna ger skydd åt yngel och lekplatser för många olika arter, till exempel kräftor, sill, och horngädda.


Utsläppta exemplar av rödörad vattensköldpadda har synts till i Bunkeflo. De klarar sig bra i svensk natur och kan överleva våra vintrar, men deras ägg behöver mer värme för att utvecklas.


Det enklaste sättet att ta sig runt i reservatet är att använda gång och cykelbanan som går längs kusten. Det finns även mindre stigar att följa. I den norra delen har man byggt ett fågeltorn för fågelintresserade att använda.


Vi på Treefling tycker att det är vikigt att vistas i skog och mark, ta hand om vår natur och unna dig en vandring i det vackra naturreservatet, Bunkeflo strandängar.

Image credit: JiříKomárek / CC BY-SA 4.0. AndreasTrepte / CC BY-SA 2.5

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page