top of page
Sök
  • Skribentens bildTreefling

Utflyktstips i Skåne: Djurrödsbäckens dalgång

Söker du en naturupplevelse som har en mer vildmarkskänsla? Då kanske naturreservatet Djurrödsbäckens Dalgång i Tomelilla kommun är något för dig, här finns nämligen inga markerade stigar för besökaren att följa. Historiskt har området använts som betes- och slåttermark men numera har även en vacker lövskog tagit form. De krokiga och flerstammiga lövträden i dalgången vittnar om att de har blivit betade av nötkreatur i sin ungdom.


Bäcken som reservatet har fått sitt namn från går genom området och mynnar ut i Kävlingeån. Vattnet är friskt och är rikt på fisk och småkryp. I de låglänta delarna av dalen bildar bäcken sumpskogar. I den västra delen av reservatet bildar även bäcken fuktängar som domineras av älgört. I ängarnas kalkrika jord trivs växter som behöver kalk för att frodas, till exempel gullviva och majnycklar.


På våren kommer flyttfåglar som gulsparv, törnskata, och törnsångare till området för att häcka.


När man vandrar i reservatet kan man ha tur att få syn på Skånes landskapsdjur, kronhjorten, beta på ängarna.


För den historieintresserade med tränat öga finns det mycket att se i form av fornlämningar, bland annat gravrösen.


Vi på Treefling tycker att det är vikigt att vistas i skog och mark, ta hand om vår natur och unna dig en vandring i det vackra naturreservatet, Djurrödsbäckens dalgångImage credit: 1. Jorchr / CC BY-SA 4.0 2. Lviatour / CC BY-SA 3.00 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page