top of page

Utflyktstips i Skåne : Hallands Väderö

Uppdaterat: 12 dec. 2022

Man skulle kunna tro att en ö döpt Hallands Väderö ligger i Halland, men faktum är att den faktiskt befinner sig inom Skåne i Båstads kommun. Ön är 3km2 stor och blev klassad som ett naturreservat redan 1958. Trots sin ringa storlek erbjuder ön en rik mångfald av olika naturtyper att uppleva. Här finns lövskog, ängar, betesmark, kärr, sand- och klippstränder.


I den pittoreska lövskogen, Södre skog, står Sveriges grövsta bergek, Kungseken, som har en omkrets på hela 5,24 meter. Bland lövverken trivs småfågelarter som svarthätta och rosenfink. I skogens kärr lyser svärdsliljans vackra gula blommor upp skogen på sommaren.


På öns södra sida finns ett fågelskyddat område där ett flertal arter havsfåglar häckar, bland annat ejder, tobisgrissla, och tordmule. Längs skären ligger ofta knubbsäl och vilar. Ibland dyker även Sveriges största sälart, gråsälen, upp i området.


Under sommarmånaderna fraktas får, häst, och nötkreatur till ön för att beta av de naturliga betesmarkena.


Fornlämningar vittnar att ön var bebodd på stenåldern. Det finns bland annat rester av murar och vallar, varav flera är klassade som fornlämningar.


Tar man sig till nordvästra sidan av ön kan man inte undgå den 13 meter höga fyren som uppfördes 1884. Den är numera automatiserad och obemannad. Bredvid fyren ligger Lotsstugan, öns äldsta byggnad från 1844, som nu är ett natur- och kulturmuseum.


Från Torekov går det turbåtar till ön under sommarmånaderna. Övriga tider på året måste man beställa båttur.


Vi på Treefling tycker att det är vikigt att vistas i skog och mark, ta hand om vår natur och unna dig en vandring i det vackra naturreservatet, Hallands Väderö.tordmule + klippstrand + fyr

Image credit 1 : Dguendel/CC BY 4.0 2: Razorbill3 / CC BY 2.0


0 kommentarer
bottom of page