top of page

Utflyktstips i Skåne: Hilleshögs dalar

Uppdaterat: 12 dec. 2022

Hillehögs dalar är ett 167 hektar stort naturreservat i Landskronas kommun som består av en dalgång och rasbranter vid stranden. På den närliggande ön Ven kallar man dessa rasbranter för backafall.


När man vandrar i reservatet kommer man att få uppleva vackra ängar med utsikt över havet. Man kanske även får syn på kanin som är vanlig i området.


I rasbranterna växer blommande växter som blodnäva, fältvädd, kungsmynta, och rödklint. Bland rödklinten kan man påträffa den ovanliga växten klintsnyltrot som saknar klorofyll. Plantan klarar sig utan klorofyll genom att parasitera sig på rödklint.


Backsvalor bygger sina bon i branterna genom att gräva ut håligheter i det porösa materialet. Sveriges största ödla, sandödlan, som kan bli över tjugo centimeter lång kan man påträffa längs branterna. Under parningssäsongen i Juni månad blir hanens sidor intensivt gröna.


Längs stranden finns det stora mängder av kasserat tegel som kommer från tegelindustrins glanstid som var kring förra sekelskiftet.


I reservatet kan man följa en naturslinga som går längs med kustremsan. Det finns flera bra utsiktsplatser längs vägen.


Vi på Treefling tycker att det är vikigt att vistas i skog och mark, ta hand om vår natur och unna dig en vandring i det vackra naturreservatet, Hillehögs dalar .


sandödla

Image credit: 1. Manpwp / CC BY-SA 3.0 2. Christoph Caina /CC BY 3.0


0 kommentarer
bottom of page