top of page

Utflyktstips i Skåne: Nöbbelövs mosse

I Lunds nordvästra utkanter ligger Nöbbelövs Mosse, ett 68 hektar stort naturreservat, varav stora delar består av viktig våtmark för bland annat fåglar.


Fågelskådare har observerat över två hundra arter av fåglar i reservatet. Den bästa tiden att uppleva områdets artrikedom är när flyttfåglar anländer under våren och hösten, då kan man bland annat få se vadarfåglar som brushane och enkelbeckasin söka föda i de grunda vattnen.


Reservatets damm är häckningsplats till ett flertal vattenlevande fåglar, till exempel knölsvan, vigg och gråhakedopping. Under vissa tidpunkter på året kan det vara väldigt blött längs dammen så höga stövlar är att rekommenderas.


I de södra delarna av reservatet färgas ängar i gult, rosa och vitt på försommaren av blommande kabbleka, gökblomster och mandelblom.


Det finns ett flertal omarkerade stigar man kan följa för att ta sig runt i området. Stigen längs Vallkärrabäcken har skyltar med fakta om reservatets växt- och djurliv. Vill man grilla så finns det två stycken vindskyddade grillplatser med bord och sittplatser.


Vi på Treefling tycker att det är vikigt att vistas i skog och mark, ta hand om vår natur och unna dig en promenad i det vackra naturreservatet, Nöbbelövs mosse.

Credit: Birgit-66 / CC BY-SA 4.0


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page