top of page
Sök
 • Skribentens bildTreefling

Vilka föreskrifter gäller i naturreservat?

I Sverige har över fem tusen naturområden blivit utsedda till naturreservat. Syftet med reservaten är att skydda viktigt natur och biologisk mångfald, men även också för att ge människor tillgång till ett rikare friluftsliv.


Vad man får göra som besökare i ett reservat varierar beroende på vad som anses viktigt för att djur och natur ska kunna frodas. Det kan vara allt från självklara saker som att inte plocka fågel ägg till något som man kanske inte skulle kunna tro är förbjudet, till exempel plocka med sig pinnar.


Hur vet man vilka regler som gäller? Reservaten har skyltar med information om de föreskrifter som gäller. Hittar man ingen skylt, finns information även på internet.


Nedan följer lista på exempel på föreskrifter som förekommer i naturreservat:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar, till exempel fossil.

 • Skada eller ta bort växande träd

 • Plocka blommor.

 • Gräva upp växter.

 • Samla in mossor

 • Samla ved och pinnar.

 • Ta bort eller skada ägg eller bon.

 • Avsiktligt störa djurlivet.

 • Fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur.

 • Medföra okopplad hund .

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.

 • Parkera på annan plats än på iordningställda parkeringsplatser.

 • Göra upp eld.

 • Tälta eller ställa upp husvagn.

havsbild med klippor
0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Kommentare


bottom of page